fbpx

Tietosuojaseloste

Tämä tietosuojaseloste kertoo, kuinka Jo-Jo Teatteriyhdistys ry kerää, käsittelee ja luovuttaa henkilötietoja ja verkkosivujen ja -kaupan yhteydessä.

1. Rekisterinpitäjä

Jo-Jo Teatteriyhdistys ry
Y-tunnus: 1445813-5
Osoite: Jo-Jo Teatteri, Itäinen Rantakatu 64B, 20810 Turku

Puhelin: 040 513 4215
Sähköposti: info@jo-joteatteri.fi

2. Yhteyshenkilöt

Asiakasrekisterinhoitaja Heikki Alho

3. Henkilötietojen kerääminen ja käsittely

Keräämme ja käsittelemme henkilötietoja, jotka:

 • jotka olet antanut asioidessasi verkkokaupassamme,
 • saadaan muista lähteistä, soveltuvien lakien sallimassa laajuudessa, esimerkiksi osoite- ja muuta vastaavaa palvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekistereistä.

Käsittelemämme henkilötietoryhmät:

 • perustiedot, kuten nimi ja yhteystiedot (sähköposti, osoite ja puhelinnumero),
 • jäsensuhteeseen liittyvät tiedot, kuten liittymispäivä, jäsenlaji, jäsennumero, jäsenmaksutiedot, markkinointiluvat ja -kiellot,
 • jäsenyhteydenotot ja niihin liittyvä kirjeenvaihto sekä rekisteröityjen oikeuksia koskevat kirjaukset,
 • tapahtumiin ja palveluiden käyttöön liittyvät tiedot,
 • verkkosivumme käyttöön liittyvät tiedot, kuten nimi, käyttäjätunnus ja salasana,
 • muut tapauskohtaisesti määritellyt tiedot antamasi suostumuksen perusteella.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Käsittelemme vain henkilötietoja, jotka ovat tarpeen toimintamme harjoittamista ja jäsen- sekä asiakassuhteen hoitamista varten.

Käsittelemme henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin:

 • Asiakassuhteen hoitaminen

Käsittelemme henkilötietoja ensisijaisesti asiakassuhteen hoitamista varten, mukaan lukien asiakkaiden edunvalvontaa varten. Henkilötietojen käsittely perustuu sinun ja meidän väliseen asiakassuhteeseen (sopimus).

 • Markkinointi

Voimme olla sinuun yhteydessä kertoaksemme sinulle asiakaseduista ja tarjotaksemme sinulle asiakkuuteen liittyviä palveluita. Voimme käsitellä sinun henkilötietojasi myös markkinointitutkimuksia ja asiakaskyselyitä varten. Henkilötietojen käsittely perustuu meidän oikeutettuun etuumme tarjota tietoa osana palvelua ja markkinoidaksemme muita palveluitamme sinulle. Sinulla on milloin tahansa oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointiin.

 • Palvelun kehittäminen, tietoturva ja sisäinen raportointi

Käsittelemme henkilötietoja myös huolehtiaksemme asiakaspalveluiden ja verkkosivun tietoturvasta, asiakaspalvelun ja verkkosivun laadun parantamiseksi sekä asiakaspalveluiden kehittämiseksi. Voimme myös koostaa henkilötietojen perusteella sisäisiä raportteja johdon käyttöön toimintamme asianmukaista johtamista varten. Näissä tapauksissa henkilötietojen käsittely perustuu meidän oikeutettuun etuumme varmistaa asiakaspalveluiden ja verkkosivumme asianmukainen tietoturva sekä saada riittävät ja asianmukaiset tiedot asiakaspalveluiden kehittämiseen ja toimintamme johtamiseen.

 • Lakien noudattaminen

Voimme käsitellä henkilötietojasi lakisääteisten velvoitteidemme täyttämiseksi esimerkiksi koskien kirjanpitoa tai toteuttaaksemme viranomaisten, kuten veroviranomaisen, lakiin perustuvat tietopyynnöt.

 • Muut tarkoitukset, joihin olet suostunut

Käsittelemme henkilötietojasi myös muihin tarkoituksiin, mikäli olet antanut suostumuksesi tällaiseen käsittelyyn.

5. Henkilötietojen luovutukset

Voimme luovuttaa henkilötietoja:

 • kun yhteistyökumppanimme käsittelevät toimeksiannostamme henkilötietoja meidän puolestamme ja ohjeidemme mukaisesti;
 • tapahtumajärjestäjille tapahtumailmoittautumisesi yhteydessä, mikäli se on tarpeellista osallistumisten hallinnoimiseksi;
 • sinun suostumuksellasi osapuolille, joita suostumus koskee, esimerkiksi yhteistyökumppaneillemme jäsenetujen tarjoamista varten.
 • kun arvioimme, että luovuttaminen on välttämätöntä oikeuksiemme toteuttamiseksi, sinun tai muiden turvallisuuden suojelemiseksi, väärinkäytösten tutkimiseksi tai viranomaisen pyyntöön vastaamiseksi;
 • lain sallimassa tai vaatimassa laajuudessa, kuten toimivaltaisen viranomaisen esittämän tietopyynnön toteuttaminen taikka tietojen luovuttaminen oikeudenkäyntimenettelyä varten;

6. Henkilötietojen siirrot EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Voimme siirtää henkilötietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle silloin, kun toimeksiantoa hoitava yhteistyökumppanimme on sijoittautunut näiden alueiden ulkopuolelle. Näissä tapauksissa huolehdimme asianmukaisista suojatoimista rekisteröityjen oikeuksien ja vapauksien varmistamiseksi sovellettavan tietosuojalainsäädännön, kuten EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016), mukaisesti.

7. Evästeet

Käytämme vain verkkosivustomme toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä.

Voit asettaa selaimesi estämään nämä evästeet, mutta huomioithan, että tämä saattaa vaikuttaa verkkosivuston käytettävyyteen.

8. Henkilötietojen säilyttäminen

Henkilötietoja säilytetään pääsääntöisesti asiakassuhteen ajan. Henkilötietoja voidaan säilyttää tarpeellisilta osin myös asiakassuhteen päättymisen jälkeen soveltuvan lain sallimassa tai vaatimassa laajuudessa. Esimerkiksi, asiakassuhteen päättymisen jälkeen säilytämme tyypillisesti henkilötietoja, jotka ovat tarpeen vaatimuksiin tai kanteisiin vastaamiseksi voimassaolevien vanhentumisaikaa koskevien säännösten mukaisesti.

Henkilötiedot poistetaan, kun niiden säilyttäminen ei enää ole tarpeen lain tai kummankaan osapuolen oikeuksien tai velvollisuuksien toteuttamiseksi.

9. Sinun oikeutesi

Sinulla on oikeus tarkastaa henkilötietosi. Voit myös pyytää henkilötietojesi oikaisemista, päivittämistä tai poistamista. Huomaa kuitenkin, että sellaisia henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä tässä selosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi, tai joiden säilyttämistä laki edellyttää, ei voida poistaa.

Sinulla on oikeus vastustaa tai rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä sovellettavan lain edellyttämässä laajuudessa.

Sinulla on sovellettavan lain mukaisesti tietyissä tapauksissa oikeus siirtää meille toimittamasi henkilötiedot järjestelmästä toiseen eli oikeus saada henkilötietosi jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä, koneellisesti luettavassa muodossa ja siirtää henkilötietosi toiselle rekisterinpitäjälle.

Käsitellessämme henkilötietojasi suostumuksen perusteella sinulla on oikeus milloin tahansa peruuttaa antamasi suostumus. Emme sen jälkeen käsittele henkilötietoja, ellei käsittelyyn ole olemassa muuta oikeusperustetta.

Voit käyttää oikeuksiasi lähettämällä pyynnön meille sähköpostilla osoitteeseen info@jo-joteatteri.fi tai henkilökohtaisesti paikan päällä teatterilla.

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos katsot, että rikomme henkilötietojasi käsitellessämme tietosuojalainsäädäntöä.

10. Tietoturva

Toteutamme tarkoituksenmukaiset toimenpiteet (mukaan lukien fyysiset, digitaaliset ja hallinnolliset toimet) henkilötietojen suojaamiseksi häviämiseltä, tuhoutumiselta, väärinkäytöksiltä ja luvattomalta pääsyltä tai luovuttamiselta.

11. Selosteen muuttaminen

Meillä on oikeus muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Ilmoitamme muutoksista sinulle verkkosivullamme, josta löydät myös viimeisimmän version tästä selosteesta.

Scroll to Top